Компьютермен жұмыс жасайтындар үшін
Компьютермен жұмыс жасайтындар үшін
Ctrl + E - Барлығын таңдаңыз
Ctrl + N - Қараңғы
Ctrl + C - Көшірме
Ctrl + D - толтыру
Ctrl + B - Іздеу
Ctrl + G - Сағат
Ctrl + L - ауыстыру
Ctrl + K - Италик
Ctrl + U - Жаңа жұмыс кітапшасы
Ctrl + A - ашық
Ctrl + P - басып шығару
Ctrl + R - Дұрыс ештеңе жоқ
Ctrl + S - Астында сызылған
Ctrl + V - Таяқша
Ctrl W - жабық
Ctrl + X - кесу
Ctrl + Y - қайталау
Ctrl + Z - Өшіру
F1 - Көмек
F2 - басылым
F3 - Атауды нықтырыңыз
F4 - Соңғы әрекетті қайталаңыз.
F4 - Формула енгізгенде абсолютті / салыстырмалы анықтамалар арасындағы
F5 - бару
F6 - Келесі панель
F7 - емле тексеру
F8 - кеңейтілген режим.
F9 - Барлық кітаптарды қайта есептеу
F10 - мәзір жолағын белсендіру
F11 - Жаңа графика
F12 - Қараңыз
Ctrl+: - Ағымдағы уақытты енгізіңіз
Ctrl+; - Ағымдағы күнді енгізіңіз.
Ctrl+" - жоғарыдағы ұяшық құндылығын көшіріңіз
Ctrl + '- Жоғарғы ұяшықтағы формуланы көшіріңіз
Өзгеріс - Excel мәзіріндегі қосымша функциялар үшін өтемақы реттеу
Shift + F1 - Бұл не?
Shift + F2 - Ұялы түсініктемені редакциялау
Shift + F3 - Формуладағы паста функциясы
Shift + F4 - Келесі іздеу
Shift + F5 - Іздеу
Ауысу + F6 - Алдыңғы панель
Shift + F8 - Таңдауға қосыңыз
Shift + F9 - Белсенді таралу парағын есептеу
Shift + F10 - Pop-up меню дисплейі
Shift + F11 - жаңа парақша
Shift + F12 - үнемдеу
Ctrl + F3 - орнату атауы
Ctrl + F4 - жабық
Ctrl + F5 - XL, қалпына келтіру терезесінің өлшемі
Ctrl + F6 - терезе келесі жұмыс кітабы
Shift + Ctrl + F6 - Бұрынғы жұмыс кітапшасы терезесі
Ctrl + F7 - Терезені жылжытыңыз
Ctrl + F8 - Терезені қайта өлшеу
Ctrl + F9 - Еңбек кітапшасын азайту
Ctrl + F10 - Терезені барынша азайту немесе қалпына келтіру
Ctrl + F11 - 4.0 Макро парағын енгізіңіз
Ctrl + F1 - Ашық файл
Alt + F1 - Графикті енгізу
Alt + F2 - ретінде сақтау
Alt + F4 - Шығу
Alt+F8 - Макро диалог кадры
Alt + F11 - Негізгі көрнекі редактор
Төменгі + 64 - @
CTRL + Esc. Басты экранға тез оралуға болады. Ал мұнда ештеңе болған жоқ.
Ctrl + Shift + F3 - Қатар мен бағаналық белгісінің атауларын пайдаланып атау жасаңыз
Ctrl + Shift + F6 - Алдыңғы терезе
Ctrl + Shift + F12 - басып шығару
Alt + Shift + F1 - жаңа парақша
Alt + Shift + F2 - үнемдеу
Ескі + = - АвтоСум
Ctrl + `- Құнды / дисплей формуласын өзгерту
Ctrl + Shift + A - Формуладағы аргументтер атауларын енгізіңіз
Alt + Төменгі жебе - Автоматты көру тізімі
Alt + ' - Стильдік диалог форматы
Ctrl + Shift + ~ - Жалпы формат
Ctrl + ауысым +! - Кома форматы
Ctrl + Shift + @ - Уақыт форматы
Ctrl + Shift + # - Күн форматы
Ctrl + ауысым + $ - Монета форматы
Ctrl + Shift +% - пайыздық формат
Ctrl + Shift + ^ - Экспоненциалды формат
Ctrl + Shift + & - Таңдалған жасушалардың айналасына контур шетін орналастырыңыз
Ctrl + Shift + _ - Контур шетін алып тастау
Ctrl + Shift + * - Ағымдағы аймақты таңдаңыз
ctrl ++ - енгізіңіз
Ctrl + - - Өшіру
Ctrl+1 - Ұяшық диалогының форматы
Ctrl + 2 - Қараңғылық
Ctrl + 3 - карсив
Ctrl + 4 - Асты сызылған
Ctrl + 5 - Көрінген
Ctrl+6 - Объектілерді көрсету / жасыру
Ctrl+7 - стандартты құралдар жолағын көрсету/жасыру
Ctrl+8 - Альтернат схема символдары
Ctrl + 9 - сызықтарды жасыру
Ctrl + 0 - Бағандарды жасыру
Ctrl + Shift + (- сызықтарды көрсету
Ctrl + Shift +) - Бағандарды көрсету
Alt немесе F10 - Мәзірді ашыңыз
Ctrl+Tab - Құралдар жолағында: Келесі құралдар жолағы
Shift + Ctrl + Tab - Құралдар жолағында: Жоғарыдағы құралдар жолағы
Ctrl + Tab - Кітапта: келесі кітапты белсендіру
Shift + Ctrl + Tab - c қалтасында: алдыңғы қалтаны белсендіріңіз
Чип - Келесі құрал
Shift + Tab - алдыңғы құрал
Кіріңіз - тапсырысыңызды орналастырыңыз
Shift + Ctrl + F - Төменгі көздер тізімі
Shift+Ctrl+F+F - форматтағы жасушалық диалог қорапшасы кірпік көзі
Shift + Ctrl + P - Dot өлшемі төменгі тізімі.
Бөгенбай ЗИЯЛЫБөгенбай ЗИЯЛЫ
2 жыл бұрын 1675
0 пікір
Блог туралы
0
660889 248 437 2368 167